Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2020

0048 3b48 400
Reposted fromkarahippie karahippie viatobecontinued tobecontinued
7952 ac69 400
Reposted fromyolo28 yolo28 viatobecontinued tobecontinued
9671 d25e 400
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viatobecontinued tobecontinued
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viatobecontinued tobecontinued
- Czasami miłość to za mało. 
- Nie. Miłość zawsze wystarczy. Tylko czasami za mało siły, determinacji i zdecydowania. I chęci podjęcia ryzyka. Ale wiem jedno: potem można tylko żałować.
— Agnieszka Lingas-Łoniewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
Mam wrażenie, jakby wrzuciła wreszcie niższy bieg i przestała nieustannie się przegrzewać. Mówi trochę wolniej, nie ucieka wzrokiem. Będzie mi bardzo trudno do reszty się w niej nie zakochać.
— Jakub Małecki
Reposted frommaybeyou maybeyou viatobecontinued tobecontinued
7352 d8fd 400

May 22 2020

0599 fc6f 400
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
Nikomu nie życzę źle. Niektórym ludziom życzę po prostu, żeby spotkali kiedyś swój brzydki charakter w innym człowieku.
— sunsexdrugs.soup.
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viasplendiid splendiid
9036 3099 400
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek

May 21 2020

0599 fc6f 400
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
0401 350a 400
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek

May 19 2020

Ja jeszcze kiedyś do ciebie wrócę,
kropelką deszczu, płatkiem śniegu...
meteorytem lub motylem...
...płomykiem kamiennego węgla...
tęczową tęczą nad odrzańskim Krosnem...
— Jarosław Borszewicz
Reposted frommaybeyou maybeyou viatobecontinued tobecontinued

May 18 2020

3539 1ece 400
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viawezsplyn wezsplyn
1138 5f96 400
Reposted fromirmelin irmelin viatobecontinued tobecontinued

May 16 2020

8539 ba14 400
Reposted from0 0 viaEmisja Emisja

May 14 2020

1453 8f45 400
Reposted fromministerium ministerium viaboladesabao boladesabao

May 13 2020

0097 800b
Reposted fromxawery xawery viatobecontinued tobecontinued

May 12 2020

6247 db14 400
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...