Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

8189 db97 400
Reposted frombadsamaritan badsamaritan viapuszka puszka

August 10 2017

2989 5bbf 400
Reposted fromLittleJack LittleJack

August 08 2017

5428 bd4e 400
Woodstock 2017
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

August 02 2017

9947 4cae 400
Reposted fromtfu tfu viaPaseroVirus PaseroVirus
Tego dnia, gdy dziecko zrozumie, że żaden dorosły nie jest doskonały - staje się nastolatkiem. Tego dnia, gdy im wybacza - staje się dorosłym. Tego dnia, gdy wybacza sobie - staje się mądrym.
— Olden Nolan
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viabrzask brzask

July 30 2017

Wytrzymać tydzień
wytrzymać rok
wytrzymać trzydzieści a potem siedemdziesiąt lat

Ale były lata których nikt nie liczył
królewskie
kiedy bawiliśmy się pod starymi dębami
i wieczność była przy nas

— Julia Hartwig
Reposted from21gramow 21gramow viahelloword helloword

July 29 2017

July 27 2017

9314 0c7d 400
Reposted fromgreensky greensky viakrolfasolek krolfasolek

July 23 2017

July 22 2017

Życie jest za krótkie by codziennie rano budzić się z pretensjami do całego świata, więc kochaj tych, którzy dobrze Cię traktują, przebacz pozostałym i uwierz, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu
— True
Reposted fromIlivedreams Ilivedreams via2708 2708
4693 ef12 400
Reposted fromsarazation sarazation via2708 2708

July 20 2017

6603 9dce 400
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaunmadebeds unmadebeds

July 18 2017

7974 f0a7
Reposted fromthalahassi thalahassi viaedhell edhell
“ Sam sobie każdy płacze. Innych gówno twój płacz obchodzi. A zapłacz się choćby na śmierć. Bo i śmierć nikogo już nie obchodzi. ”
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromblackdrama blackdrama viaPrzygnebiona Przygnebiona

July 17 2017

Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić (...)
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
— M. Świetlicki
Reposted fromfindmyway findmyway viaszydera szydera

July 15 2017

5520 f346 400
Reposted fromtfu tfu viawredna wredna
Ja w życiu nienawidzę jednej rzeczy. Nienawidzę zasypiać bez słowa “przepraszam”. Z mojej strony. Nienawidzę tak zwanych cichych dni. Nie pamiętam, czy u nas kiedykolwiek taki dzień się zdarzył. Jeżeli zawalę, to ja nie mogę tak po prostu zasnąć, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że leżymy razem i śpimy koło siebie bez słowa “przepraszam.
— Adam Woronowicz, fragment książki “Laboratorium Miłości. Tom 2: Po ślubie”
Reposted fromaggape aggape viazapachsiana zapachsiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl