Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2018

8150 de30 400
Reposted fromzciach zciach viaszydera szydera
8650 4a6e 400
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaPaseroVirus PaseroVirus
5906 5660
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viapoppyseed poppyseed

November 01 2018

7717 e430 400
Reposted fromcreepandweirdo creepandweirdo viaszydera szydera

October 28 2018

6850 8d3a 400
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viabercik bercik
3127 1e93 400
Reposted fromMatalisman Matalisman viaPaseroVirus PaseroVirus
Proszę państwa - życie nie ma żadnego sensu. Absolutnie żadnego. Musimy to niestety przyjąć do świadomości jako fakt. I co z tym zrobić? Mogą państwo zrobić dwie rzeczy - albo zacząć czytać książki, albo po prostu już teraz popełnić samobójstwo.
— — prof. P.Z.; UAM, Wydział Anglistyki
Reposted fromgive--me--love give--me--love viaszydera szydera

October 26 2018

2598 1146 400
Reposted fromthinredline thinredline viaretaliate retaliate
6336 ecbd 400
Reposted frompiehus piehus viaretaliate retaliate

October 25 2018

0490 7fe3
Reposted fromteijakool teijakool viawarkocz warkocz

October 20 2018

8698 0ade 400
Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viahepi hepi
6051 72d0 400
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viasucznik sucznik
6572 ddd8 400
Reposted fromhissyfit hissyfit viasucznik sucznik

October 18 2018

8204 d377

sheisstrangerthanfiction:

"You will fucking do your arts.  I will sit on you and stare at you, and you will do your arts." — Responsibility Owl.  

Reposted fromvoristrip voristrip viatobecontinued tobecontinued

October 14 2018

9658 9379 400

gohth:

not to be a nerd but it’s so crazy how he (Bernini) really did that from cold hard stone……. truly a spectacle, truly breathtaking, an honor to behold

Reposted fromtwice twice viaOnly2you Only2you
0376 ba09 400
Reposted fromkrzysk krzysk viakokoloko kokoloko

September 29 2018

0983 4870 400
Reposted fromkarahippie karahippie viacarmenluna carmenluna
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”  
— Mary Anne Radmacher
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromSabela Sabela viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl