Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

Proszę uważaj na mnie. Czasami robi mi się smutno i nie wiem dlaczego. Przepraszam.
— (via deprywacja)
Reposted fromkostuchna kostuchna viatryy tryy
Sens mojej egzystencji? Gromadzenie złudzeń.
— Emil Cioran - Zeszyty 1957- 1972
Reposted fromintotheblack intotheblack viamendacious mendacious
- W porządku? - Nie. W porządku jest bardzo daleko stąd.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromimaybebad imaybebad viapsychojunkie psychojunkie
8986 5044 400
Danuta Wawiłow - "Wędrówka"

December 03 2017

" Wysłucham Cię. Zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze ani składnie. Zrobię Ci kawę, albo miętę, albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj."
— Freiya Asgard
Reposted fromthesmajl thesmajl viaszydera szydera
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viaszydera szydera

November 28 2017

9619 6914 400
Reposted fromels els viawarkocz warkocz

November 26 2017

4312 2a26 400
Reposted fromkarahippie karahippie viawithoutworry withoutworry
9562 7a0b 400

November 25 2017

4006 2092 400

archatlas:

Revealing the Hidden Patterns of Birds in Motion

Dennis Hlynsky, a film and animation professor at the Rhode Island School of Design, creates videos at the intersection of art and science. Hlynsky transforms ordinary footage of birds and insects into ethereal illustrations by digitally tracing the paths they travel. 

Hlynsky’s work is typically featured in galleries, where the video is projected on large screens with recorded sound. To see more videos from Hlynsky, please visit his Vimeo channel

GIFs by ARCHatlas Text + video via

5109 1faa 400
Reposted fromhissyfit hissyfit viano-longer-kore no-longer-kore
7827 95cc
Reposted fromGIFer GIFer viaPaseroVirus PaseroVirus

November 24 2017

Nie można cały czas stać w rozkroku emocjonalnym, przecież nie na tym polega życie. Nie można wiecznie nie wiedzieć, czuć się niepewnie, patrzeć na drugiego człowieka i nie wiedzieć czy można planować z nim przyszłość; patrzeć na siebie w lustrze i nie wiedzieć czy ta przyszłość nadejdzie.
— Słowa zbyt proste
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamayamar mayamar
6235 376b 400
Reposted fromtfu tfu viabercik bercik

November 23 2017

0927 f0da
Reposted fromsosna sosna viamolotovcupcake molotovcupcake
Zbyt często nie sięgamy po to, czego chcemy, tylko bierzemy to, co jest. Rozkładamy ręce i mówimy „tak wyszło”. Nie walczymy o lepszą pracę, nie naprawiamy związków – siadamy na dupie i narzekamy. Boimy się ryzyka, zmian, boimy się żyć, szukamy wiecznych wymówek. Czasem dobrze się wypierdolić, żeby potem wstać i być silniejszym. Zacząć żyć po swojemu...
— B. (z listów do Czarnego na pokolenieikea.com)
Ale powiedz, co byś czuł jakby miał mnie ktoś inny ?

"Liczy się to, za kim tęsknisz będąc o północy na mieście wśród znajomych, a nie to, za kim tęsknisz leżąc samotnie w łóżku.

Wszystko sprowadza się do tego, z kim chcesz spędzać najfajniejsze chwile swojego życia."

— Czyjeś.

November 22 2017

5471 2013 400
Reposted fromdivi divi viaSecret-Obsession Secret-Obsession
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl