Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2019

Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”
— Mary Anne Radmacher
Reposted fromxalchemic xalchemic viaBetterDays BetterDays
9307 547b 400
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viaBetterDays BetterDays

May 17 2019

(…) myśl moja, jak wściekły bumerang, wciąż wracała do pewnej sprawy, do pewnego człowieka, którego kochałem naprawdę ze wszystkim złym i dobrym, co tylko może dać miłość, i przypominałem sobie tę noc, kiedy prowadziłem ją do siebie do domu po raz pierwszy, padał wtedy śnieg pomieszany z deszczem, nad miastem kulił się listopad i brnęliśmy przez kałuże w milczeniu, nie mówiąc do siebie ani słowa, tak że słychać było w ciszy miasta tylko nasze kroki i krople spadające ze skostniałych drzew; a potem przyszedł ranek i kiedy obudziłem się koło niej, nie odczułem ani radości, ani szczęścia, tylko po prostu strach, nikczemny, zwierzęcy strach, że to się kiedyś, nieuchronnie, jak wszystko dobre skończy lub zamieni w gnojowisko, i dopiero wtedy zrozumiałem, na czym polega nędza i głupota tego wszystkiego, co ludzie dotąd napisali o uczuciach;(…)Przypomniałem sobie te wszystkie następne miesiące, które nastąpiły potem, kiedy brnąłem przez miasto, przez ludzi, przez życie, z tępym bólem czegoś, co nazywa się sercem, ale jest chyba tylko samym, właściwym, prawdziwym, jedynym piekłem; kiedy codziennie umierałem i zmartwychwstawałem na nowo, aby kochać i aby przegrywać swoją miłość; i kiedy zrozumiałem, że właściwie w tej największej sprawie życia ludzie nie są w stanie pomóc sobie nawzajem i że są wobec siebie bezwładni jak kukiełki, którym puszczono sznureczki. 
— Marek Hlasko
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty

May 16 2019

0306 6a9b 400
Reposted fromgrobson grobson viatobecontinued tobecontinued
1643 2e20 400
Reposted fromtfu tfu viatobecontinued tobecontinued
5700 8037 400
Reposted fromfoina foina viablackheartgirl blackheartgirl

May 08 2019

1440 201c 400
Reposted frominto-black into-black viatobecontinued tobecontinued

May 06 2019

May 03 2019

3109 946c 400
Reposted fromriddl3m riddl3m viatobecontinued tobecontinued

May 02 2019

6799 d256 400
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viapandoralane pandoralane
6588 d138 400
6059 b4e3 400

April 24 2019

9596 6c3a 400
Reposted fromLunarr Lunarr viapandoralane pandoralane

March 29 2019

7811 bb18 400
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaszydera szydera
0240 afb7 400
Reposted fromtfu tfu viaszydera szydera

March 27 2019

7432 7308
Reposted fromsavatage savatage viapandoralane pandoralane
7250 dac4 400
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viapandoralane pandoralane

March 07 2019

Spotykam pod sklepem sąsiada. Niesie dwie siaty pełne puszek z piwem. 
- Co tam, panie Pierzyna - mówię. - Balety dzisiaj u pana. 
- To jest okup - odpowiada sąsiad, blady jak twarożek. - Za psa. 
- Jakiego psa. 
- Uprowadziły mi psa złodzieje. Pod sklepem go zaparkowałem, wchodzę, wychodzę - psa nie ma. Kartkie mi zostawili. 
- Pokaż pan te kartkie - mówię. Sąsiad podaje mi kartkę od porywaczy. To ważna poszlaka, więc robię jej zdjęcie. - I co, panie Pierzyna. Piwo pan niesiesz terrorystom. 
- A co mam zrobić, Mrozińszczak? 
- Idź pan na policję. 
- Na jakie policję? Na Grochowie jesteśmy.

March 05 2019

4401 5bad 400
Reposted fromsoftboi softboi viainerte inerte

March 03 2019

5045 825a 400
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadojenka dojenka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl