Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2019

0965 db62 400
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viatobecontinued tobecontinued
2834 368c
Reposted fromrazemosobno razemosobno viaxsneakyx xsneakyx
Chciałabym być inna, odważniejsza.
— Jane Fonda
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxsneakyx xsneakyx
Zignoruj oczekiwania innych. To przez to nie wiesz, gdzie iść. 
Reposted fromzoi zoi viaxsneakyx xsneakyx
Życzę Ci, abyś przez 365 dni przekonywała się, że prawdziwa miłość naprawdę istnieje. Życzę Ci odwagi w dokonywaniu wyborów, czasem zboczenia z wytyczonej ścieżki na rzecz nieznanej, ale wymarzonej drogi. Życzę Ci wytrwałości w realizacji celów, niepokorności w dążeniu do szczęścia oraz sukcesów. Sukcesów, które często są niewidoczne dla oka i tylko kobieta potrafi je zauważyć. Wstawaj z kolan, nawet gdy nie zauważysz żadnej pomocnej dłoni. Krzycz, gdy wszyscy będą obojętni. Walcz o siebie. Ten czas się nie powtórzy.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaxsneakyx xsneakyx

July 15 2019

Czasy, gdy kobiety mogły się nad sobą bezkarnie roztkliwiać, już dawno minęły. Dwudziesty pierwszy wiek wymaga od nas twardych tyłków i ukrywania łez.
— Agata Przybyłek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued

July 12 2019

Moim zdaniem kochanie to jest dbanie. To jest pielęgnowanie. Miłość to jest ogród. Kiedy może pani powiedzieć, że kocha pani kota, tak żeby pani ktoś w to uwierzył? Kiedy ten ktoś zobaczy, że ten kot jest zadbany, najedzony, zadowolony. A gdyby jeszcze potrafił mówić, to na pytanie: "Dobrze ci z tą miłością?", odpowiedziałby: "Tak, bardzo dobrze". Prawdziwa miłość ma na uwadze dobro drugiej osoby.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viadoubleespresso doubleespresso
8259 c05d 400
Reposted fromj0e j0e viasatyrlane satyrlane
Spędziłam większa część mojego życia czując, że jeśli nie będę idealna, nie zostanę pokochana. Wtedy zdałam sobie sprawę, że próba zostania ideałem jest toksyczną drogą życiową. Nie jesteśmy ideałami. Musimy pokochać swoje cienie. Musimy zaakceptować i przyswoić swoje cienie. I czasami bycie wystarczająco dobrym musi być wystarczająco dobre.
— Jane Fonda
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
Zatop nas Boże, bo nie zasługujemy na nic innego. Bo nie potrafimy ani myśleć, ani kochać, bo tego nie chcemy. Bo idziemy przez las. Pijani od słów. Głuchnąc od hałasu. Ślepnąc od świateł.
— Ślepnąc od świateł
Reposted frompastelowe pastelowe viawszystkodupa wszystkodupa
Reposted fromhekate hekate viawszystkodupa wszystkodupa
7851 d600 400
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadivi divi
7512 a52f 400
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viael-kaktus el-kaktus
0846 edd6 400
Związki są głupie. Boisz się, że żadnego nie stworzysz a gdy się udaje, boisz się że wszystko runie.
— Dobre miejsce
Reposted fromresort resort
0696 7a9c 400
via Depresja na wesoło.
Reposted fromnutt nutt viaGunToRun GunToRun
5726 4b80 400
Reposted frombearded bearded viaGunToRun GunToRun
7345 bfb0 400
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaRethan Rethan
"Mnóstwo ludzi spierdoliło coś dobrego, szukając kogoś lepszego, po to tylko, aby skończyć z kimś gorszym..."
Gentleman Polska
Reposted frombeatkazz beatkazz viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl