Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2018

Guy Creates A 5,400 Ball Ball-Pit Hallway For His Dog
Reposted fromPsaiko Psaiko viaPaseroVirus PaseroVirus

May 17 2018

9015 df5e 400
9977 f599 400
Reposted fromkarmacoma karmacoma viacatchmelater catchmelater

May 12 2018

4400 21ea 400
Reposted fromels els viacrasp crasp

May 11 2018

Oboje są przekonani,
że połączyło ich uczucie nagłe.
Piękna jest taka pewność,
ale niepewność piękniejsza.

Sądzą, że skoro nie znali się wcześniej,
nic między nimi nigdy się nie działo.
A co na to ulice, schody, korytarze,
na których mogli sie od dawna mijać?

Chciałabym ich zapytać,
czy nie pamiętają-
może w dzwiach obrotowych
kiedyś twarzą w twarz?
jakieś "przepraszam" w ścisku?
głos "pomyłka" w słuchawce?
- ale znam ich odpowiedź.
Nie, nie pamiętają.

Bardzo by ich zdziwiło,
że od dłuższego już czasu
bawił sie nimi przypadek.

Jeszcze nie całkiem gotów
zamienić się dla nich w los,
zbiżał ich i oddalał,
zabiegał im drogę
i tłumiąc chichot
odskakiwał w bok.

Były znaki, sygnały,
cóż z tego, że nieczytelne.
Może trzy lata temu
albo w zeszły wtorek
pewien listek przefrunął
z ramienia na ramię?
Było coś zgubionego i podniesionego.
Kto wie, czy już nie piłka 
w zaroślach dzieciństwa?

Były klamki i dzwonki,
na których zawczasu
dotyk kładł się na dotyk.
Walizki obok siebie w przechowalni.
Był może pewnej nocy jednakowy sen,
natychmiast po zbudzeniu zamazany.

Każdy przecież początek
to tylko ciąg dalszy,
a księga zdarzeń
zawsze otwarta w połowie.
— Wisława Szymborska Miłość od pierwszego wejrzenia

April 25 2018

Reposted fromregcord regcord viaPaseroVirus PaseroVirus

April 24 2018

April 23 2018

0364 9678
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabzium bzium

April 15 2018

5711 f282
Reposted fromgreensky greensky viajointskurwysyn jointskurwysyn

April 13 2018

April 12 2018

1904 41fb 400
Reposted fromkaiee kaiee viaPaseroVirus PaseroVirus
1229 33ab 400
Reposted frompiehus piehus viaPaseroVirus PaseroVirus

April 08 2018

1843 febd 400
Reposted fromGIFer GIFer viawarkocz warkocz
0587 b430 400
Reposted fromgreensky greensky viawarkocz warkocz
8161 fb27 400
Reposted frombeer beer viaPaseroVirus PaseroVirus

April 07 2018

6085 f0f1 400
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viakjuik kjuik

April 03 2018

9583 4e24 400
mityczne wyjście do ludzi po którym problemy rozwiązują się same.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
9415 ca5c 400
Reposted fromspecific-humor specific-humor viawarkocz warkocz

April 02 2018

6676 7a13 400
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl