Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

5607 4451 400
1590 b855 400
Reposted fromSkydelan Skydelan viablurred-dreams blurred-dreams

April 24 2017

5678 650a
Reposted fromkonbeto konbeto viamegustonanista megustonanista

April 23 2017Annegret Soltau 3
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viamempra mempra
2117 b3ee 400
Reposted fromShinnomew Shinnomew viayox yox
7496 5ba4 400
Reposted fromLotte Lotte viasweetnothingg sweetnothingg
Niezależnie od tego, co zdarzyło się w Twoim życiu i w jak wielkiej rozsypce jesteś - zawsze jest czas na odniesienie sukcesu, odmienienie swojego losu, znalezienie nowej i lepszej drogi. Spróbuj tylko. Od teraz. Zacznij realizować marzenia. Zmień swoje myśli i przystąp do działania. Zrób cokolwiek dobrego dla siebie i tylko dla siebie. Napraw w sobie to, co wymaga naprawy. Pokochaj siebie na nowo z każdą chwilą. Ciesz się życiem w Twojej skórze.
Reposted fromiamstrong iamstrong vianewbeginning newbeginning
0566 4180 400
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
Mógłbyś być mężczyzną jej życia. Jedno słowo, jeden gest. Mógłbyś być płomieniem, utrzymującym ogień w jej sercu. Mógłbyś osuszać łzy radości i smutku. Mógłbyś dotykać i szanować. Mógłbyś być ponad wszystkim i pomimo wszystko. Mógłbyś kochać najszczerszą miłością.

Mógłbyś.
— Aneta Gulbicka
Reposted fromcytaty cytaty viacatchmelater catchmelater
4009 0750 400
Reposted frombarock barock viaszydera szydera
„Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić; odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić i szczęścia, aby mi się jedno z drugim nie popieprzyło”.
— Stephen King
Reposted fromphonbase phonbase viaszydera szydera

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute viapolyphonicsoul polyphonicsoul
Po pierwsze: walczenie z własnymi ograniczeniami dodaje siły – nikt nie mówi, że wstawanie o 5. rano lub bieganie w deszczu jest proste i przyjemne, ale za każdym razem, kiedy przełamujemy własną niechęć, stajemy się silniejsi, a satysfakcja bywa potem ogromna. Po drugie: określając jasno własne wartości, podejmowanie decyzji staje się oczywiste, co przy niemal niekończącym się w dzisiejszych czasach zakresie możliwości jest dużym ułatwieniem – automatycznie wiesz, że dana decyzja jest słuszna, bo wypływa z Twoich zasad. 
Reposted fromlovvie lovvie viaszydera szydera
7723 217d 400
Reposted fromwezuwia wezuwia viaszydera szydera
6664 6689 400
Reposted fromnosmile nosmile viaszydera szydera
4554 3bc2 400
Reposted fromazathiana azathiana viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl