Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

1526 011a 400

4gifs:

Camera shy parrot

Reposted fromBeesneeze Beesneeze vianiklash niklash
7742 1529 400
Reposted fromohhh ohhh vianaiwna naiwna

Nie kupujmy
nieba
na kredyt,
nie planujmy
szczęścia
ni biedy,
nie grajmy w dwa życia jak w kości,
tylko dajmy, dajmy, dajmy się zaskoczyć miłości

— Osiecka.
Reposted fromwpuscmnie wpuscmnie vianezavisan nezavisan

March 24 2017

1845 08c6 400

March 23 2017

4535 0444 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamslexi mslexi
0809 3aeb 400

anthony-samaniego:

february showers
instagram

March 21 2017

To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viatobecontinued tobecontinued
9007 8298 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued
4544 1b6a 400

kiramekimikomishine:

ubiquitous-pearl:

Y u pet me

Keep pet me

This always makes me happy, because the source video shows that the shark actually wanted this. It experienced it once and then kept coming back for more petting.

(also, because i’ve seen comments about this: the shark is able to breathe while still, not all species need to be in motion to pass water through their gills. If you look closely, you can see its gills pumping)

I would very much like if more people would pet sharks and be good to them instead of trying to hurt them please

Sharks are very lovely and should get pettings like these more :)

MythBusters did an episode on how to survive a shark attack and a shark’s nose is so sensitive that a gentle tap is all you need to drive it away. The guy sat on the ocean floor with a bucket of chum and didn’t get attacked once, when hungry sharks swam up he’d give them a boop on the nose and they’d swim away. So if the shark is friendly, pet the snoot. If the shark is dangerous, boop the snoot. Either way, no one dies. 

Boop the snoot

Reblogging for adorable shark and ‘boop the snoot.’

What a good shark

March 12 2017

Mężem być

Mężem być to schodzić na dół by wyłączyć zmywarkę do naczyń. To po to, by żona wiedziała, że jej wygoda jest dla mnie ważniejsza, niż moja własna.

Mężem być to przynosić pieniądze do domu i się chwalić osiągnięciami. To po to, by wiedziała że zwyciężam właśnie dla niej.

Mężem być to wraz z nią śmiać się z kolejnych zmarszczek, siwiejących włosów i wałeczka na brzuchu. To po to, by wiedziała że chcę być z nią, a nie z księżniczką z reklamy telewizyjnej.

Mężem być, to mieć swoje własne zdanie. To po to, by realizować zobowiązanie bycia partnerem.

Mężem być, to mieć swój czas, swoje pasje i swoich kolegów. To po to, by być dla niej wyzwaniem. Niezależność jest pociągająca.

Mężem być to patrzeć na nią momentami w prosty, samczy sposób. To po to, by wiedziała, że jest dla mnie atrakcyjna.

Mężem być to wychodzić z inicjatywą skończenia kłótni mimo tego, że tym razem zawiniła ona. To po to, by wiedziała że jakość bycia razem jest istotniejsza, niż własna racja.

Mężem być to wracać do domu o umówionej porze. To po to, by czuła się bezpiecznie.

Mężem być to chodzić z nią na randki raz w tygodniu i wyglądać na milion dolarów, domagając się tego samego od niej. To po to, by wiedziała, że mnie motywuje do dbania o siebie i vice versa.

Mężem być to starać się w łóżku. To po to, by przekonanie o byciu mistrzem świata w ars amandi choć w jednym procencie było prawdziwe.

Mężem być to stymulować ją do bycia szczęśliwą, ze mną lub beze mnie. To po to by wiedziała, że chcę z nią być tylko wtedy, gdy ona chce być ze sobą.

Mężem być to jej słuchać i mówić o własnych potrzebach. To po to, by zamiast zabawy w telepatię dojrzale się komunikować.

Mężem być to bronić ją, gdy ktoś ją krytykuje. To po to, by wiedziała, że może na mnie polegać.

Mężem być to odmawiać innym kobietom. To po to, by stworzyć niepowtarzalną intymność, która jest tylko nasza i nikt inny nie ma do niej prawa.

Mężem być to ją przytulać, gdy w danej chwili mnie nie znosi. To po to by pamiętała, że zawsze może na mnie liczyć.

Mężem być to oglądać razem ulubione seriale. To po to, by nie dostać po głowie:-)

Mężem być to chwalić się nią wszem i wobec. To po to, by wiedziała, jak dumnym mnie czyni.

Mężem być to mieć w salonie i w sypialni obraz nas przedstawiający. To po to byśmy pamiętali, jak bardzo się kochamy.

Mężem być to pokazywać jej świat, który się już zna. To po to, by dodawać jej życiu wartości.

Mężem być to wierzyć, mimo pokusy pójścia na łatwiznę, czasem ochoty czy zdrowego rozsądku, że mimo wszystko możemy razem być do końca. To po to, by dzięki tej nadziei przetrzymać najtrudniejsze sztormy.

Zbliża się weekend. Pójdźcie razem na randkę. Bez dzieci, rodziny, znajomych. To po to, by dać światu przykład, że Miłość jest zasadą, a jej brak wyjątkiem.

— Mateusz Grzesiak
Reposted fromMerlinka Merlinka viawbrewzasadom wbrewzasadom

March 11 2017

Reposted fromfalconwing falconwing vialottee lottee
Reposted fromRynn Rynn viacudoku cudoku
8887 996a 400
Alejandro Quincoces, Noche verde en New York (Green night in New York)
Reposted fromNajada Najada viaszydera szydera
4458 78db 400
Reposted frompsychoo psychoo viaszydera szydera

March 10 2017

Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacynamon cynamon
6584 528c 400
Reposted fromturquoise turquoise viacynamon cynamon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl