Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2019

0044 5c0a 400
Reposted fromantjee antjee viausagiaddict usagiaddict
5235 748a 400
Reposted fromkajakkowalik kajakkowalik viaverronique verronique
2835 9900 400
Reposted fromzciach zciach viahardkorwey hardkorwey
2539 e630 400
Reposted fromkarahippie karahippie viaunmadebeds unmadebeds
2216 41b4 400
Reposted fromunco unco viaunmadebeds unmadebeds
3684 e9ea 400
Cold War, P. Pawlikowski (2018)
Reposted frommovieguy movieguy viaunmadebeds unmadebeds

November 16 2019

0382 cc5b 400
Reposted fromAstalka Astalka viaarachnephobic arachnephobic

November 15 2019

8652 e912 400
Reposted fromwentyl wentyl viairmelin irmelin
1431 5b39 400
Reposted fromdmnkam dmnkam viacudoku cudoku

November 13 2019

Między tym co gaśnie, a tym co jest wciąż niejasne łudzę się, że może wszystko to się tylko śniło.
— #między
Reposted fromsistersofmercy sistersofmercy viaEmisja Emisja
1769 d6f0
Reposted fromEtnigos Etnigos viaEmisja Emisja

November 12 2019

To wcale nie tak, że dorośli przestają się kochać. Mnóstwo osób jest razem przez wiele lat, aż do dnia, w którym jedno umiera. Jednak są też tacy, którzy się rozstają, z wielu powodów. Czasem miłości jest zbyt mało i nie starcza na długo, czasem jest jej tak dużo, że krępuje ich i ogranicza. Wówczas nie czują się wolni. Zawsze jednak powinni się rozstać, jeśli osobno mogą być szczęśliwsi.
— Katarzyna Rygiel - 'Pod powiekami'
Reposted fromwetryagain wetryagain viaEmisja Emisja
Jeśli się zastanawiasz, po co ci to było, to ja ci powiem.
Po wzloty nad chmury. Po jego uśmiech w twoje oczy. 
Po twoją dłoń na jego szyi. Po wasze splątane palce. 
Po zapach jego perfum w twoich włosach. 
Po zamknięcie oczu w jego ramionach. 
Po wasz świat. Po szczęście. Po najpiękniejszy czas. 
Po wyjątkowość. 
Po to ci to było, mała.
— Ewa Grzywacz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaEmisja Emisja
7325 97bc 400
Reposted fromLittleJack LittleJack viapuszka puszka
3748 e983 400
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaszydera szydera
9584 6c0c 400
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaikari ikari

November 10 2019

8992 f326 400
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamefir mefir
6655 497c 400
Reposted frommelodyjna melodyjna
3553 f9f1 400
Reposted fromsexynorthwolf sexynorthwolf vianikotyna nikotyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl